Kokio tipo informacija yra skaičiuojama ir nuo kada?

Kokio tipo informacija yra skaičiuojama? Ar skaičiuojama tik už atsiųstą informaciją, ar ir už išsiųstą taip pat?
Neskaičiuojama:
Srautas Lietuvoje,
Lokalus srautas tarp „Katekos“ abonentų,
Lokalūs IRC, žaidimų serveriai.

Nuo kada skaitiklis pradeda skaičiuoti nuo nulio?
Apskaitinis periodas - mėnuo. Vadinasi, skaitiklis pradeda skaičiuoti nuo nulio kiekvieno mėn. 1 d. 00:00.

Ką reiškia sąvoka „išsiųsta“? Ar tai vien tik paštu išsiųsta informacija?
„Išsiųsta“ rodo Jūsų kompiuterio pasiųstos informacijos kiekį. Skaičiuojami paketai. Skaitiklis fiksuoja, iš kur išėjo paketas, kam yra skirtas ir kiek jame yra informacijos. Priskaičiuojami ir paklausimai landžiojant po WWW, ir IRC pokalbiai, kitų Napster'io klientų dainų siuntimas iš Jūsų kompiuterio, ne tik paštas.